ระบบสามารถกรอกข้อมูลได้ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2559 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

สามารถกรอกข้อมูลประจำวันได้จนถึงเวลา 24.00 น.